• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư.

Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư.

26/07/2018

Ngày 25/7/2018 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Tạ Trọng Tấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và gần 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú của các Chi bộ thuộc Khối cơ quan - Công ty mẹ Tổng công ty; cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Cùng dự và tham gia truyền đạt các nội dung của Hội nghị là đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; vận dụng sáng tạo quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Phạm Ngọc truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung quan trọng của các Nghị quyết, đó là: Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty đã báo cáo: Sau khi Chương trình hành động thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 7 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được ban hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty sẽ xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty để triển khai, thống nhất tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đồng chí cũng thay mặt Ban tổ chức Hội nghị, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, sự phối hợp trong công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị của các Phòng, Ban, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng, đã góp phần mang lại thành công cho Hội nghị.