• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành việc lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 theo kế hoạch

Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành việc lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 theo kế hoạch

30/10/2017

Thực hiện Điều lệ Đảng và Công văn số 1648-CV/BTC.ĐUK, ngày 08/6/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020”, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành văn bản số 306-CV/ĐU, ngày 22/8/2017 về việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, hoàn thành trong tháng 10/2017.

Để đảm bảo hiệu quả và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của các chi bộ, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra hồ sơ, công tác chuẩn bị đại hội, dự và chỉ đạo đại hội của các tổ chức Đảng,“Văn bản số 314-CV/ĐU, ngày 20/9/2017”.

Tại Đại hội, báo cáo chính trị của các tổ chức Đảng đều khẳng định, thời gian qua (2015-2017), tình hình kinh tế chính trị của đất nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn, thách thức đó đã tác động không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nên nhiệm kỳ qua các Chi bộ đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Các nhiệm vụ chuyên môn được hoàn thành tốt, đời sống tinh thần của cán bộ đảng viên, công nhân viên được giữ vững và cải thiện; trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng được giữ gìn và phát huy; nhiều Chi bộ được Đảng ủy cấp trên công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu hàng năm.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại các đại hội Chi bộ, các đồng chí trong ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong các tổ chức Đảng. Đồng thời cũng yêu cầu các tổ chức Đảng tiếp tục phát huy tốt hơn nữa thế mạnh vốn có, vượt qua những khó khăn, kiên định thực hiện các mục tiêu, định hướng đã đề ra, phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội, xây dựng và giữ vững danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững.

Kết quả triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch đại hội các chi bộ, đến ngày 27/10/2017, 8/8 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty bao gồm: Chi bộ Kiểm soát - Thẩm định, Chi bộ Tổ chức - Pháp chế, Chi bộ Xây lắp, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Kế hoạch - Đầu tư, Chi bộ Tài chính - Kinh doanh, Chi bộ Chi nhánh miền Bắc và Chi bộ Liên doanh, đều đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Là những tổ chức Đảng có vị trí, tính chất quan trọng, bao gồm các Phòng/Ban chuyên môn, sự nghiệp có vai trò đầu mối, then chốt của Đảng bộ Tổng công ty. Do vậy, sự thành công của Đại hội hôm nay sẽ là tiền đề để các Chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị trong nhiệm kỳ tới, qua đó góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Tổng công ty phát triển vững mạnh.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020:

Đại hội Chi bộ Kiểm soát – Thẩm định:

Chi ủy Chi bộ Kiểm soát – Thẩm định nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Đại hội Chi bộ Tổ chức – Pháp chế

Chi ủy Chi bộ Tổ chức – Pháp chế nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

 Đại hội Chi bộ Xây Lắp

Chi ủy Chi bộ Xây lắp nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

 Đại hội Chi bộ Văn phòng

Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

 

Đại hội Chi bộ Kế hoạch – Đầu tư

Chi ủy Chi bộ Kế hoạch – Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

  

Đại hội Chi bộ Tài chính - Kinh doanh

Chi ủy Chi bộ Tài chính – Kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội