• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020

18/10/2017

Ngày 05/10/2017, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó bí thư Phụ trách Đảng ủy Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty đã chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe, thảo luận, góp ý vào Báo cáo kết quả công tác 9 tháng của Đảng ủy Tổng công ty; Thảo luận, góp ý và thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 với các nhiệm vụ công tác quan trọng, để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ công tác Đảng và nhiệm vụ SXKD trong toàn Đảng bộ, từ công ty Mẹ - Tổng công ty đến các công ty thành viên.

Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận về công tác tổ chức, tình hình thực hiện việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó bí thư Phụ trách Đảng ủy Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty nhận định về kết quả 9 tháng như sau:

- Về sản xuất kinh doanh, hầu hết các chỉ tiêu tổng thể kết quả hoạt động SXKD của cả tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu của cả Tổng công ty đạt từ 60% đến 90% kế hoạch cả năm. Nhiều công việc được triển khai chuẩn bị cho nhiệm vụ hoàn thành KH quý IV và cả năm 2017. Kết luận của các cơ quan thanh kiểm tra, kiểm toán, giám sát được tiếp tục được triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền. Một số đơn vị thành viên như HUD Kiên Giang (tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con), HUD3, HUD4, HUD Nha Trang, Tam Đảo JSC, có kết quả doanh thu và lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu kinh doanh nhà và doanh thu của Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên như: HUD1, HUDLAND, HUDSE,... còn thấp so với kế  hoạch cả năm dẫn đến những khó khăn nhất định về tài chính của Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên. Một số đơn vị thành viên trong lĩnh vực thi công xây lắp còn khó khăn trong nguồn công việc, các hợp đồng chuyển tiếp cho Quý IV và năm 2018 thấp. Tiến độ nghiên cứu, triển khai dự án mới tạo tiền đề cho kế hoạch giai đoạn 2016-2020 còn chậm, kết quả đạt được còn hạn chế; các thủ tục và điều kiện kinh doanh tại các dự án triển khai chậm; công tác Marketing đã có những đổi mới nhưng chưa hiệu quả; công tác quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án, dự án thành phần triển khai chậm. Công tác cổ phần hóa chậm so với tiến độ đề ra. Một bộ phận cán bộ, công nhân viên trong Công ty mẹ Tổng công ty và một số đơn vị thành viên còn có biểu hiện thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng được nâng cao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; quy chế làm việc của Đảng ủy Tổng công ty được sửa đổi theo quy định mới đảm bảo rõ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền; cấp ủy một số tổ chức đảng trực thuộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ và quy chế làm việc; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy bằng nghị quyết của chi ủy trong các hoạt động của tổ chức đảng và đơn vị. Tuy nhiên việc thực hiện chế độ báo cáo của một số tổ chức đảng trực thuộc chưa đúng quy định, thông tin chưa đầy đủ; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy chưa thực hiện đúng quy định.

Trong quý IV/2017, với các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng đã được các đồng chí UV BCH Đảng bộ thông qua, đề nghị Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức đảng trực thuộc bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có kết quả, đúng tiến độ.