• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Côngty HUD-CIC tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Côngty HUD-CIC tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

04/05/2016

Ngày 22/4/2016, tại Hà Nội, Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: đồng chí Nguyễn Tuấn Anh –Thànhviên HĐTV, PhóTổng giám đốc; đại diện đơn vị kiểm toán và Sàn giao dịch chứng khoán; Công ty HUD-CIC có: đồng chí Lê Xuân Thanh –Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty HUD-CIC; đồng chí Phạm Hoài Nhân – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD-CIC; cùng các ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát và đại diện các cổ đông tham dự.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2016; Cổ tức năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2016; Bầu bổ sung HĐQT

Thay mặt HĐQT HUD-CIC, đồng chí Lê Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đại hội về sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2016. Dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2015 HUD-CIC vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư đạt 15,698 tỷ đồng/ 15,175 tỷ đồng đạt 103%; doanh thu 19,987 tỷ đồng/ 15,122 tỷ đồng đạt 132%; chi trả cổ tức 4%/năm. Năm 2016, Công ty HUD-CIC phấn đấu giá trị SXKD đạt tăng trưởng từ 6-8%.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên HUD-CIC đã đạt được trong năm 2015. Đồng chí đề nghị HUD-CIC phát huy ngành nghề chính là tư vấn thiết kế, nâng cao năng lực, khẳng định thương hiệu và uy tín của Công ty HUD-CIC trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng; tập trung công tác thanh toán và thu hồi vốn đối với các hợp đồng tư vấn đã hoàn thành; tích cực chủ động tìm kiếm các hợp đồng tư vấn thiết kế các công trình mới trong và ngoài Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Tuấn cũng chúc HĐQT cùng CBCNV Công ty HUD-CIC phát huy kết quả đạt được trong năm 2015 để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và các năm tiếp theo mà Đại hội thông qua.