• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty HUD.VN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty HUD.VN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

01/06/2016

Ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ trước khi bắt đầu Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc đã tới dự Đại hội. Công ty HUD.VN có: đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Nguyễn Quý Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Trưởng phó các phòng ban và cổ đông của Công ty HUD.VN.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016…Đai hội cũng biểu quyết thông qua các Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016; phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty HUD.VN báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trước Đại hội.

Thay mặt HĐQT Công ty HUD.VN, đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Chủ tịch HĐQT đã báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2016. Tuy nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng HUD.VN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra trong năm 2015: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 220,20 tỷ đồng đạt 104,68% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 8,04 tỷ đồng đạt 229,60% kế hoạch; chi trả cổ tức 3%/năm/vốn điều lệ. Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với tổng giá trị SXKD dự kiến đạt 182 tỷ đồng, lợi nhuận 11 tỷ đồng, cổ tức 3%/năm

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc TCT HUD phát biểu với Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HUD biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty HUD.VN đã hoàn thành các chỉ tiêu vượt mức, bứt phát kế hoạch đặt ra trong năm 2015 và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2010 - 2015. Đặc biệt trong năm 2015 Công ty đã hoàn thành 3 tòa nhà ở xã hội tại Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm – Hà Nội đúng tiến độ và bàn giao đúng cam kết ở cho khách hàng. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty HUD.VN khi thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 cần đầu tư hơn nữa vào công tác quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực, nhằm nâng cao năng lực trong triển khai đầu tư, chú trọng và tìm kiếm thêm các dự án mới… Đồng cũng chỉ đạo một số Ban chức năng của Tổng công ty tăng cường hỗ trợ các thủ tục đầu tư, nguồn vốn để Công ty HUD.VN hoàn thành kế hoạch năm 2016. Đồng chí tin tưởng, bằng sự đoàn kết nỗ lực từ HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty HUD.VN sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội.

Sau thời gian làm việc nghiêm  túc, khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã thành công tốt đẹp.