• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty HUDCIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty HUDCIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

10/05/2013

(HUD) Ngày 8/5/2013, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUDCIC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc; ông Đoàn Văn Thanh - Thành viên HĐTV; đại diện một số Phòng, Ban của Tổng công ty. Công ty HUD CIC có: Ông Lê Mạnh Quyền – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Chí Ngọc – Giám đốc; đại diện các cổ đông của Công ty.

Đại hội đã tiến hành trình bày, thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013-2018 của Công ty; Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch nhiệm kỳ 2013-2018 của HĐQT Công ty; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012; Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012; Bầu HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2013-2018…

Theo báo cáo của Công ty HUDCIC, năm 2012 dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ hoàn thành các mục tiêu, tiến độ, đảm bảo chất lượng tư vấn tại các công trình trọng điểm nên Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu KH được giao, duy trì sự ổn định và phát triển  SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV. Năm 2012, Công ty HUDCIC đạt tổng giá trị SXKD 45 tỷ đồng, doanh thu trên 33 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 2,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 2,3 tỷ đồng, chi trả cổ tức 16%/năm. Các năm tiếp theo từ 2013-2018, tuy xác định thị trường tư vấn còn nhiều khó khăn nhưng trên cơ sở bám sát định hướng phát triển của Tổng công ty, Công ty HUDCIC đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để bảo đảm không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư vấn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các chủ đầu tư, phấn đấu duy trì bảo toàn vốn và đạt mức tăng trưởng ổn định.

Phát biểu với Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng vượt lên khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của CBCNV Công ty HUDCIC. Cơ bản nhất trí về phương hướng nhiệm vụ 2013-2018 Công ty HUDCIC đã đề ra, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng đề nghị Công ty cần tập trung thực hiện dứt điểm một số tồn tại trong công tác thanh quyết toán các hợp đồng tư vấn, trong hoạt động đầu tư tài chính, trong điều hành quản trị bảo đảm hiệu quả SXKD của các công ty con, mở rộng thêm các dịch vụ tư vấn… Ông nhấn mạnh, song song với các nhiệm vụ, giải pháp đã đề, Công ty HUDCIC cần chú trọng tăng cường hơn nữa việc nghiên cứu, áp dụng KHCN mới trong xây dựng để góp phần nâng cao chất lượng, giảm giá thành các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nhất là đối với các dự án nhà ở xã hội mà Tổng công ty HUD đang ưu tiên triển khai thực hiện.

Đại hội đã chứng kiến sự ra mắt của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty HUDCIC.

 
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD phát biểu với Đại hội.
 
Lãnh đạo Tổng công ty HUD chụp ảnh lưu niệm với HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty HUDCIC