• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty HUD4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty HUD4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

21/05/2014

Ngày 19/5/2014, tại số 757 đường Bà Triệu, Thành phố Thanh Hoá, Công ty HUD4 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tham dự Đại hội, về phía Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có đ/c Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đ/c Đoàn Văn Thanh, Thành viên HĐTV, Trưởng ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty; và đại diện một số Ban chuyên môn, Ban quản lý thuộc Tổng công ty. Về phía Công ty HUD4 có đ/c Lê Quang Hiệp, Phó TGĐ Tổng công ty, Tổ trưởng người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty; đ/cĐồng Phạm Bình, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty; đ/c Hà Danh Quế, Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát cùng 114/466 cổ đông Công ty HUD4, sở hữu và đại diện cho 14.340.000 cổ phần/15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 95,6% vốn điều lệ).


1 Đ/c Hà Danh Quế, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ SXKD năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 

Tại Đại hội, đ/c Hà Danh Quế, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014; đ/c Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, chủ động lập phương án SXKD, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vì vậy, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra. Cụ thể: Giá trị đầu tư thực hiện 120.000 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm; doanh thu thực hiện 305.051 tỷ đồng, đạt 93,58% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 13.536 tỷ đồng, đạt 121,2% kế hoạch năm; nộp ngân sách 33.027 tỷ đồng, cổ tức 6%/năm; đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân là 4,2 triệu đồng/người/tháng. Căn cứ tình hình thực tiễn, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã đề xuất phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2014. Công ty phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh 430 tỷ đồng, doanh thu 345 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 11,8 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 25 tỷ đồng, chi cổ tức >=5%/năm, nâng mức thu nhập bình quân của người lao động lên 4,5 triệu đồng/người/tháng.

2
 Đ/c Lê Quang Hiệp, PTGĐ TCT, Chủ tịch HĐQT Công ty HUD4 báo cáo kết quả hoạt động
quản lý, giám sát năm 2013; phương hướng hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty

Đại hội nghe đ/c Nguyễn Thị Nhan, Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Qua các số liệu đã chứng minh Công ty HUD4 thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn.  

3
Đ/c Nguyễn Thị Nhan, Kế toán trưởng Công ty báo cáo
kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát Công ty; kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và các tờ trình: Tờ trình xin phê duyệt mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013; Tờ trình xin phê duyệt mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014; Tờ trình xin phê duyệt phương án đầu tư dự án; Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014; Tờ trình xin phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; Tờ trình xin quyết nghị cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty thôi không tham gia Hội đồng quản trị để nghỉ chế độ và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

 4 Đ/c Hà Thị Hạnh, Trưởng BKS Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2013
và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của HĐQT Công ty 

Đại hội đã quyết nghị cho đ/c Hà Danh Quế, UVHĐQT, Giám đốc Công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị để nghỉ chế độ vì lý do sức khỏe và tiến hành bầu bổ sung đ/c Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công ty vào UVHĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 để thay thế đ/c Hà Danh Quế. 

5 
Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung UVHĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015

Thay mặt Ban bầu cử, đ/c Lê Đỗ Thắng, Trưởng ban bầu cử đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. Kết quả kiểm phiếu như sau: Ông Nguyễn Việt Hùng, đạt 14.340.000/14.340.000 phiếu bầu (= 100%). Qua đó, ông Nguyễn Việt Hùng trúng cử vào UVHĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 

DH6 
Đ/c Lê Đỗ Thắng, Trưởng ban bầu cử đã công bố kết quả kiểm phiếu
bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty 

 Phát biểu với Đại hội, đ/c Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị đã chúc mừng các thành quả HUD4 đã đạt được trong năm 2013, một năm được xác định là đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp SXKD, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Những thành quả ấy cho thấy sự sáng suốt trong chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, sự cố gắng, đoàn kết của toàn thể CBCNV và sự ủng hộ của toàn thể cổ đông Công ty. Tổng giám đốc cũng nhấn mạnh, HUD4 là đơn vị hoạt động đa dạng theo mô hình thu nhỏ của Tổng Công ty trên tất cả các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng, dịch vụ đô thị… Để khắc phục, vượt qua khó khăn, phát triển vững chắc trong thời gian tới, Tổng giám đốc đề nghị Công ty thực hiện tốt giải pháp tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, đồng thời tích cực nghiên cứu đầu tư các dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, nghiên cứu các công trình xây lắp mà chủ đầu tư có khả năng tài chính tốt, phát huy thế mạnh tổng hợp của Công ty trên tất cả các lĩnh vực SXKD. 

7 
Đ/c Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội 

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, đ/c Đồng Phạm Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu toàn bộ ý kiến của đ/c Tổng giám đốc và khẳng định, mặc dù tình hình kinh tế trong năm 2014 xác định còn nhiều khó khăn, nhưng bằng mọi biện pháp nỗ lực, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đề ra bằng các biện pháp tích cực như: Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu của công tác đầu tư; xây dựng kế hoạch tài chính sát đúng tình hình thực tế và tiếp tục thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí quản lý; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD; Chú trọng công tác dịch vụ sau bán hàng nhằm nâng cao uy tín thương hiệu Công ty. 

8 

Đ/c Đồng Phạm Bình, Phó CT HĐQT Công ty
phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty

Đại hội đã nghe đ/c Nguyễn Xuân Lâm thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 

9 
Đ/c Nguyễn Xuân Lâm, thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội 

Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội và các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ 114/114 phiếu biểu quyết, tương ứng 14.340.000/14.340.000 cổ phần có mặt dự Đại hội , sở hữu và đại diện 14.340.000/15.000.000 cổ phần (chiếm 95,6 %  vốn điều lệ). Số phiếu không tán thành: 0/114 phiếu; số phiếu có ý kiến khác: 0/114 phiếu. 

10 
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014