• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty HUD3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty HUD3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

26/04/2013

(HUD) Ngày 26/4/2013, Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD3 (mã chứng khoán HU3) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và bầu HĐQT tại Nhà Văn hóa Linh Đàm (Hà Nội). 

Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Lê Xuân Thanh – Thành viên HĐTV; ông Nguyễn Văn Bách – Phó Tổng giám đốc; đại diện các phòng, ban của Tổng công ty HUD. Đại diện đơn vị kiểm toán và Sàn giao dịch chứng khoán. Công ty HUD3 có: ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT; ông Vương Đăng Phương – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD3; cùng các ủy viên HĐQT và đại diện cổ đông của Công ty HUD3.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch phát triển công ty năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013; Cổ tức năm 2012… Đại hội cũng đã tiến hành bầu HĐQT 2013-2018.

Năm 2012, mặc dù nền kinh tế tiếp tục khó khăn nhưng về Công ty HUD3 vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2012: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư đạt 748,43 tỷ đồng (đạt 100% KH); Lợi nhuận trước thuế đạt 30,8 tỷ đồng (đạt 102,7%); chi trả cổ tức dự kiến 16%/năm. Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty HUD3 với tổng giá trị SXKD dự kiến đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận 22 tỷ đồng, cổ tức 12%/năm. 

 
Ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD
phát biểu tại Đại Hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ban lãnh đạo và CBCNV Công ty HUD3 để hoàn thành KH SXKD năm 2012. Ông Nghiêm Văn Bang cũng chia sẻ những khó khăn mà ngành xây dựng đang gặp phải do thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, đồng thời mong muốn HUD3 tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả của năm 2012, nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung cao độ đưa ra những giải pháp chiến lược trong năm 2013 và các năm tiếp theo để đạt tăng trưởng tốt trên cả hai lĩnh vực xây lắp và đầu tư bất động sản. Ông Nghiêm Văn Bang đề nghị Công ty HUD3 chủ động cùng Tổng công ty HUD tham gia đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng, cũng như Chiến lược phát triển nhà ở của Tổng công ty HUD.

Ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3
báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013.

Ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD
chụp ảnh lưu niệm với HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2013-2018.