• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty HUD1 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Công ty HUD1 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

18/04/2017

Ngày 12/4/2017, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tới dự Đại hội.

 

Đại hội đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội và tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2016, Công ty HUD1 đã thực hiện các chỉ tiêu chính như sau: Tổng vốn đầu tư 152,328 tỷ đồng, đạt 127% KH; Tổng giá trị SXKD 650,157 tỷ đồng, đạt 100% KH; Cổ tức dự kiến 6% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Trên cơ sở kết quả năm 2016, Đại hội nhất trí trong giai đoạn 2017-2022, Công ty HUD1 phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị SXKD bình quân 10,98% năm, doanh thu tăng bình quân 10,7% năm, cổ tức hàng năm bình quân 9,6% /vốn điều lệ. Riêng năm 2017, chỉ tiêu của Công ty HUD1 là giá trị đầu tư đạt 300 tỷ đồng, giá trị SXKD đạt 700 tỷ đồng, doanh thu 500 tỷ đồng và cổ tức 6%.

 

Phát biểu với Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang đã ghi nhận nỗ lực, cố gắng của CBCNV Công ty HUD1 trong thực hiện KH năm 2016. Cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện KH năm 2017 và giai đoạn 2017-2022 được Đại hội thông qua, ông Nghiêm Văn Bang chỉ đạo Lãnh đạo Công ty HUD1 tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, mạnh dạn tìm kiếm thị trường xây lắp, tập trung các nguồn lực triển khai nhanh dự án đầu tư BĐS mà công ty đã đề ra, tận dụng thời cơ thị trường BĐS đang khởi sắc để bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án. Chủ tịch HĐTV cam kết trong giai đoạn tới Tổng công ty sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để Công ty duy trì tăng trưởng ổn định, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.