• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty HUD VINAUIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty HUD VINAUIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

07/05/2013

(HUD) Ngày 06/05/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam (HUD VINAUIC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 

Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Nguyễn Văn Bách – Phó Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty HUD VINAUIC; đại diện các Ban của Tổng công ty. Đại diện đơn vị kiểm toán và Sàn giao dịch chứng khoán. Công ty HUD VINAUIC có: ông Lê Văn Thắng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; các Ủy viên HĐQT; đại diện cổ đông là các Tổng công ty, công ty sáng lập, cổ đông là CBCNV Công ty.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch phát triển công ty năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013…


Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên  HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD phát biểu tại Đại Hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HUD đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty HUD VINAUIC trong thực hiện KH SXKD năm 2012. Ông chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp ngành xây dựng đang gặp phải do thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, đồng thời đề nghị HUD VINAUIC bám sát nhiệm vụ trong tâm trong năm 2013 của Tổng công ty, tiến hành rà soát các dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng cũng như đang thi công để đưa ra những giải pháp chiến lược cân đối nguồn vốn đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án, từ đó nâng cao năng lực và thương hiệu của Công ty trên thị trường trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

 
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2013.