• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty HUD Tam Đảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty HUD Tam Đảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

06/05/2016

Ngày 28/4/2016, tại Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty CP Đầu tư HUD Tam Đảo đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; Công ty HUD Tam Đảo có: đồng chí Đinh Nho Hưng – Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Quang Huy – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD Tam Đảo; cùng các ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát và đại diện các cổ đông tham dự.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch phát triển công ty năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2016; Cổ tức năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2016…

Thay mặt HĐQT, đồng chí Đinh Nho Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty HUD Tam Đảo báo cáo Đại hội về sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2016. Theo báo cáo, năm 2015, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, theo định hướng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã áp dụng các giải pháp kinh doanh, giải pháp tài chính đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ sân golf và hoạt động kinh doanh bất động sản như: Cải tạo và hoàn thiện hạ tầng cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, củng cố thương hiệu của sân golf Tam Đảo và thu hút thêm lượng khách sử dụng dịch vụ; Áp dụng các chính sách bán hàng và thu hồi vốn của các dự án bất động sản đã triển khai từ các năm trước như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà thấp tầng tại các lô đất LK16, LK17 và BT08 thuộc khu đô thị mới Đông Sơn - Thanh Hóa; Dự án đầu tư hạ tầng khu biệt thự mở rộng thuộc sân golf Tam Đảo; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà thấp tầng tại lô đất TT06B khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hà Nội. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện nhiều biện pháp quản lý, tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý để tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh và đã thu được kết quả thể hiện qua một số chỉ tiêu như: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư đạt 163,19 tỷ đồng/144,57 tỷ đồng đạt 112,9%; Lợi nhuận sau thuế đạt 17,24 tỷ đồng/17,00 tỷ đồng đạt 101,4% kế hoạch; chi trả cổ tức 7,5%. Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với tổng giá trị SXKD dự kiến đạt 146,69 tỷ đồng, lợi nhuận 15,10 tỷ đồng, cổ tức 7,5%/năm

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HUD đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên HUD Tam Đảo đã đạt được trong năm 2015. Đồng chí thống nhất với báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2016 và đề nghị CBCNV Công ty HUD Tam Đảo tiếp tục duy trì sự phát triển n định, bền vững của Công ty, tăng trưởng ổn định so với các năm trước đây đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ golf và hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản; Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng mở rộng hố golf để tăng thêm các dịch vụ kinh doanh và hiệu quả đầu tư của dự án. Đồng chí cũng yêu câu Công ty HUD Tam Đảo trên cơ sở năng lực hiện có, tiếp tục tìm kiếm các dự án sân tập golf có vị trí thuận lợi, các cơ hội liên kết đầu tư phát triển tài chính, xây dựng chuỗi sân tập Golf tại Hà nội và các tỉnh lân cận nhằm phát triển lượng khách đến với sân golf Tam Đảo, đồng thời góp phần gia tăng lợi nhuận; Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận để mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; kiện toàn và tái cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình, cải tiến phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ chuyên sâu nhằm tăng cường năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; Chú trọng công tác nâng cao giá trị thương hiệu Công ty nhằm bảo vệ lợi ích của các cổ đông.


ALBUM HÌNH ẢNH