• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty HUD Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty HUD Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

10/05/2016

Ngày 28/4/2016, tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Dự Đại hội, có: đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD; đồng chí Trần Văn Thành – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty HUD Sài Gòn; HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty HUD Sài Gòn và các cổ đông.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, xây dựng kế hoạch năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và và phương hướng năm 2016; Mức cổ tức năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2016…

Năm 2015, mặc dù thị trường bất động sản còn khó khăn song Công ty HUD Sài Gòn đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu: Giá trị SXKD 101,285 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch; Doanh thu 84,111 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 5,307 tỷ đồng; Chia cổ tức 7,0%/năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiển – Giám đốc công ty HUD Sài Gòn, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2016.

Đồng chí Trần Văn Thành – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD, Chủ tịch HĐQT Công ty HUD Sài Gòn báo cáo Đại hội về hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty HUD Sài Gòn đạt được trong năm 2015. Đồng chí đề nghị Công ty HUD Saigon nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong hoạt động SXKD, đặc biệt có những giải pháp chiến lược để phát triển, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới trong năm 2016 và những năm tiếp theo; Chú trọng vào các dự án phía Nam của Tổng công ty như dự án Hiệp Bình Phước, dự án Khu đô thị mới Đông Tăng Long.; Tập trung nâng cao năng lực thi công xây lắp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.