• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty HUD Nha Trang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty HUD Nha Trang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

06/05/2016

Ngày 22/4/2016, tại Khu đô thị mới Phước Long - Tp.Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD có đồng chí Nguyễn Đức Hùng –Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty; Công ty HUD Nha Trang có đồng chí Nguyễn Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT; đồng chí Hoàng Đình Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể các cổ đông của Công ty HUD Nha Trang.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý, giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát; Kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2016-2020; Điều lệ Công ty sửa đổi; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và một số vấn đề có liên quan với sự nhất trí cao 100% của cổ đông tham dự.

Đồng chí Nguyễn Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo trước Đại hội.

Theo đồng chí Nguyễn Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT, trong năm 2015 Công ty HUD Nha Trang cũng đã triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những kết quả tốt về kinh doanh nhà ở và thu hồi vốn song song với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với những sản phẩm tương đồng ngày càng nhiều của các dự án lân cận. Thực hiện sự chỉ đạo của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, HĐQT Công ty HUD Nha Trang đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp, định hướng cho Ban điều hành bám sát kế hoạch năm, đảm bảo Công ty HUD Nha Trang vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra, với một số chỉ tiêu chính như sau: Tổng giá trị SXKD là 160 tỷ đồng/143 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 27,7 tỷ đồng; Cổ tức 14%/năm; Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với tổng giá trị đầu tư 90 tỷ đồng, giá trị kinh doanh 155 tỷ đồng, doanh thu 140 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực thi đua hoàn thành vượt kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị và toàn thể CBCNV Công ty HUD Nha Trang. Tổng Giám đốc Tổng công ty đề nghị để duy trì sự phát triển ổn định và bền vững song song với các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 mà HĐQT Công ty đã đề ra, Công ty HUD Nha Trang cần xây dựng chiến lược lâu dài cho các năm tiếp; Trong công tác triển khai xây dựng và kinh doanh nhà ở xã hội đặc biệt chú ý đến việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và các cơ chế chính sách ưu đãi để hỗ trợ người mua nhà; Tập trung hoàn thiện hồ sơ và triển khai đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại dự án Phước Long ngay trong năm 2016, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ổn định và lâu dài, nâng cao uy tín thương hiệu HUD nói chung và HUD Nha Trang nói riêng. Tổng Giám đốc Tổng công ty tin tưởng HĐQT và CBCNV Công ty HUD Nha Trang sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty chụp ảnh lưu niệm với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty HUD Nha Trang.