• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty CP Xi măng Sông Theo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty CP Xi măng Sông Theo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

12/05/2016

Ngày 10/5/2016, tại Hà Nội, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Các đại biểu làm Lễ Chào cờ  trước khi bắt đầu Đại hội.

Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Đoàn Văn Thanh – Thành viên HĐTV Tổng công ty, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Xi măng Sông Thao; Công ty Xi măng Sông Thao có: đồng chí Phạm Văn Ân – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; cùng các ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát và đại diện các cổ đông tham dự.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch phát triển công ty năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2016; Cổ tức năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2016…

Đồng chí Phạm Văn Ân – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Xi măng Sông Thao trình bày báo cáo trước Đại hội.

Thay mặt HĐQT, đồng chí Phạm Văn Ân – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Xi măng Sông Thao báo cáo Đại hội về sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2016. Mặc dù năm 2015 tình hình thị trường xi măng vẫn khó khăn, nhưng Công ty Xi măng Sông Thao đã hoàn thành vượt mức kế hoạch: Doanh thu đạt 809 tỷ đồng tăng 5% so với thực hiện năm 2014; nộp ngân sách Nhà nước 49,3 tỷ đồng đạt 132% kế hoạch tăng 40% so thực hiện năm 2014; lợi nhuận 29,24 tỷ đồng; thu nhập bình quân của CBNV đạt hơn 7 triệu đồng/người/ tháng, đạt 105,3% kế hoạch, tăng 20% so thực hiện năm 2014. Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với tổng giá trị SXKD dự kiến tăng từ 6-8% năm.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD phát biểu với Đại hội.

Được sự ủy nhiệm của đồng chí Tổng giám đốc Tổng công ty HUD, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của CBNV Công ty CP Xi măng Sông Thao trong SXKD năm 2015. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề  nghị CBNV Công ty Xi măng Sông Thao tiếp tục phát huy những sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, làm chủ máy móc, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ… nhằm giảm giá thành nhưng vẫn nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, tiêu thụ tốt sản phẩm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và các năm tiếp theo.