• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty CP HUD2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty CP HUD2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

18/05/2013

(HUD) Ngày 17/5/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Lê Xuân Thanh – Thành viên HĐTV; ông Nguyễn Văn Bách – Phó tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty HUD2; Đại diện Kiểm soát viên, Văn phòng, Ban Tổng công ty; HĐQT, Ban giám đốc và các cổ đông của Công ty HUD2.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình SXKD năm 2012 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo các hoạt động giám sát của HĐQT năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty… miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT (có đơn xin rút khỏi HĐQT) và bầu bổ sung 02 thành viên mới vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

Phát biểu với Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HUD đã chia sẻ với những khó khăn mà Công ty HUD2 đang gặp phải do thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài. Ông cam kết Tổng công ty HUD sẽ luôn tạo điều kiện, hỗ trợ tối đã để Công ty HUD2 vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên ông đề nghị, năm 2013 và các năm tiếp theo, cùng với sự hỗ trợ từ Tổng công ty HUD, CBCNV Công ty HUD2 cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, đưa ra các giải pháp, nhất là các giải pháp về tài chính cho phù hợp để bảo đảm tiến độ đầu tư các dự án, nhất là các dự án có khả năng kinh doanh thì hồi vốn cao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra… qua đó bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì ổn định việc làm thu nhập và đời sống của CBCNV Công ty.