• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty CP Cơ khí Kiên Giang tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty lần thứ I nhiệm kỳ (2014 – 2019)

Công ty CP Cơ khí Kiên Giang tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty lần thứ I nhiệm kỳ (2014 – 2019)

24/04/2014

Ngày 19 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường Công ty Cơ Khí Kiên Giang, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ Khí Kiên Giang đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty CP Cơ Khí Kiên Giang lần thứ I nhiệm kỳ (2014 – 2019). 

Dự Đại hội có: Ông Lâm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Công thương Kiên Giang;  Ông Trần Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty, Phó Tổng GĐ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Ông Lư Văn Còn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ Khí Kiên Giang;  Ông Trần Văn Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ Khí Kiên Giang; Ông Lưu Chí Thịnh- Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Kiên Giang. Cùng các ông/bà trong Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Kiên Giang và các cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cơ Khí Kiên Giang.

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ Khí Kiên Giang: thống nhất thông qua các báo cáo quá trình thành lập, phương hướng sản xuất kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS và việc trích lập các Quỹ của Công ty. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và góp ý định hướng cho Công ty CP Cơ Khí Kiên Giang, Ông Trần Văn Thành đề nghị:  Đại hội cần quan tâm, xem xét, góp ý xây dựng điều lệ, là cơ sở hành lang pháp lý nội bộ cho ban Giám đốc điều hành, công ty CP Cơ Khí Kiên Giang cần xây dựng chiến lược phát triển cho 5 năm tiếp theo. Đại hội cũng cần sáng suốt lựa chọ bầu ra HĐQT đủ năng lực, kinh nghiệm để lãnh đạo, điều hành công ty; công ty CP Cơ Khí Kiên Giang nên xây dựng lộ trình giảm vốn góp của nhà nước xuống 51%,  đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch và chiến lược sản xuất hàng năm, không ngừng thúc đẩy nâng cao doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận, nâng cao thu nhập và đời sống người lao động.

Đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị gồm 5 người do ông Trần Minh Oai là Chủ Tịch, Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên do bà Lưu Ái Liên làm trưởng Ban. Thông qua Phương án sản xuất hoạt động kinh doanh 03 năm (2015-2017) sau cổ phần hóa của Công ty CP Cơ Khí Kiên Giang, thông qua thù lao của HĐQT bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hình 1 : Lãnh đạo Tổng công ty HUD phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội

Hình 2: Lãnh đạo Tổng Công ty HUD chụp hình lưu niệm với Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí Kiên Giang