• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Kiên Giang: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập nhiệm kỳ I (2014-2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Kiên Giang: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập nhiệm kỳ I (2014-2019)

21/06/2014

Ngày 19/6/2014, tại Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Kiên Giang (gọi tắt là HUD Kiên Giang) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty nhiệm kỳ I (2014-2019). Công ty HUD Kiên Giang được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang – đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

Dự Đại hội có: Đại diện một số Ban, Ngành, Sở của tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); ông Trần Văn Thành - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty HUD; Đại diện Văn phòng và một số Ban của Tổng công ty HUD; Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang có: ông Lư Văn Còn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Trần Văn Xuân – Giám đốc và đại diện CBCNV Công ty; Các cổ đông của Công ty HUD Kiên Giang.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty HUD Kiên Giang.

Đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty HUD Kiên Giang nhiệm kỳ I (2014-2019) đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo KH SXKD 6 tháng cuối năm 2014 và phương án SXKD năm 2015-2019, Điều lệ Công ty; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 6 tháng cuối năm 2014; Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng; Tờ trình đổi tên Công ty…; Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ I (2104-2019). Ông Lư Văn Còn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty HUD Kiên Giang nhiệm kỳ I (2014-2015). Ông Trần Văn Xuân được bầu giữ chức Giám đốc Công ty HUD Kiên Giang nhiệm kỳ I (2014-2015).

Ông Nguyễn Đức Hùng - Tổng giám đốc TCT HUD phát biểu chúc mừng sự ra đời của Công ty CP HUD Kiên Giang.

Phát biểu với Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng – Tổng giám đốc Tổng công ty HUD đã chúc mừng sự ra đời của Công ty HUD Kiên Giang. Theo ông, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty HUD Kiên Giang là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang. Ông tin tưởng, kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm trên 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư phát triển nhà tại địa bàn Kiên Giang và nhiều tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long, CBCNV và người lao động Công ty HUD Kiên Giang sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2014 và nhiệm kỳ 2014-2019, tiếp tục bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp cho ngân sách và sự phát triển của tỉnh Kiên Giang cũng như sự phát triển của toàn Tổng công ty HUD. Tuy nhiên, do chuyển đổi từ mô hình từ DNNN sang Công ty cổ phần nên ông Nguyễn Đức Hùng cũng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty HUD Kiên Giang tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, công tác quản lý tài chính, công tác quản lý đầu tư dự án, công tác kinh doanh tiếp thị nhằm bảo đảm tối đa hiệu quả SXKD góp phần khẳng định thương hiệu HUD tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Hiệu quả SXKD sẽ là yếu tố quyết định để thực hiện mục tiêu giảm dần vốn chủ sở hữu Nhà nước để huy động các nguồn vốn mới từ xã hội đầu tư vào công ty.

Lãnh đạo Công ty CP HUD Kiên Giang báo cáo các nội dung quan trọng tại Đại hội.

HĐQT Công ty CP HUD Kiên Giang nhiệm kỳ I (2014-2019) ra mắt Đại Hội.

BKS Công ty CP HUD Kiên Giang nhiệm kỳ I (2014-2019) ra mắt Đại Hội.

Tại thời điểm thành lập, Công ty HUD Kiên Giang có số lượng 34.845.100 cổ phần, tương đương 348,451 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty HUD nắm giữ 98,15% vốn điều lệ; 1,85% vốn điều lệ là của CBCNV, Tổ chức Công đoàn Công ty và các cổ đông khác. Trong 5 năm tới, Công ty HUD Kiên Giang đã đề ra mục tiêu, cụ thể như sau: 6 tháng cuối năm 2014, doanh thu 82 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 17 tỷ, cổ tức 3,78%/năm; năm 2015 doanh thu 252 tỷ, lợi nhuận trước thuế gần 30 tỷ, cổ tức 6,63%/năm; và đến năm 2019, doanh thu là 306 tỷ, lợi nhuận trước thuế 35,8 tỷ, cổ tức 8,23%/năm.