• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 4

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 4

Địa chỉ: 622 Đường Bà Triệu, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 037. 3851 903

Website: hud4.vn

Ngành ngề kinh doanh

  • Thi công, xây lắp, kinh doanh các dự án Bất động sản
  • Sản xuất vật liệu xây dựng


Hội đồng quản trị

Ông Lê Quang Hiệp

Chủ tịch HĐQT

Ông Đồng Phạm Bình

Phó Chủ tịch HĐQT

 

     
 Ông Nguyễn Việt Hùng
Ủy viên HĐQT
 Ông Đoàn Văn Thanh
          Ủy viên HĐQT
     Ông Lê Đỗ Thắng
         Ủy viên HĐQT  Ban giám đốc


Ông Nguyễn Việt Hùng

Ủy viên HĐQT

Giám đốc

 

     
         Ông Lê Đỗ Thắng
Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc
 

Ông Nguyễn Văn Huyên
Phó giám đốc

 

Ông Hoàng Anh Tuấn
Phó giám đốc