• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 10

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 10

Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 043.6417 880  - Fax: 043.6417 485

Website: http://hud10.com.vn

Lĩnh vực kinh doanh

  • Đầu tư kinh doanh Bất động sản
  • Hoạt động xây lắp
  • Kinh doanh xi măng và sản xuất bê tông thương phẩm