• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang

Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang

Địa chỉ: 9C Tô Vĩnh Diện, P. Phương Sài, TP. Nha Trang

Điện thoại: 058. 3851036

Email: hudnhatrang.vn

Lĩnh vực kinh doanh

  • Đầu tư kinh doanh nhà ở, khu dân cư, đô thị,...