• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

28/28 tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty HUD tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ

28/28 tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty HUD tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ

03/08/2017

Thực hiện Chỉ đạo của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và của Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty HUD lần thứ IV, Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2022, trong tháng 5, 6, 7/2017, 28/28 tổ chức công đoàn, công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Tổng công ty HUD đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định. Các đã hội đã được tổ chức trang trọng, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Theo báo cáo của Công đoàn Tổng công ty HUD, các Đại hội đã tiến hành tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân của nhiệm kỳ trước và xây dựng các mục tiêu, chương trình, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, các Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới và đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty HUD lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tổng hợp báo cáo từ các Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong toàn Tổng công ty đã tích cực làm được nhiều việc có hiệu quả thể hiện chủ yếu qua các mặt. Công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Thực hiện các chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia quản lý doanh nghiệp, giám sát thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, Công tác BHLĐ, ATVSLĐ, PCCN; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác vận động nữ công CNVCLĐ, công tác kiểm tra công đoàn, công tác tài chính, các phong trào văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống cho người lao động, hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện đều được CBCNVCLĐ tham gia tích cực.

 Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu và 4 chương trình của Nghị quyết Đại hội XII CĐXDVN: 28/28 công đoàn cơ sở thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu và 4 chương trình lớn theo nghị Nghị quyết đại hội XII CĐXDVN và nghị quyết đại hội của công đoàn đơn vị.

Một số hình ảnh đại hội công đoàn cơ sở và Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban chấp hành công đoàn cơ quan Tổng công ty: 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Ngọc Liêm, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban chấp hành Công đoàn HUDLAND: 05 đồng chí, đồng chí Phạm Thành Trung, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban chấp hành Công đoàn HUD10: 05 đồng chí, đồng chí Lại Quang Thái, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Ban chấp hành Công đoàn HUD.VN: 05 đồng chí, đồng chí Lê Sỹ Cường, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban chấp hành Công đoàn HUD UIC: 05 đồng chí, đồng chí Đoàn Hồng Hải, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần xi măng Sông Thao: 11 đồng chí, đồng chí Triệu Quang Công, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban chấp hành Công đoàn HUDSE: 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Việt Long, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban chấp hành Công đoàn HUD3: 05 đồng chí, đồng chí Bùi Huy Thông, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban chấp hành Công đoàn HUD6: 05 đồng chí, đồng chí Đặng Đình Trường, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban chấp hành Công đoàn HUD8: 03 đồng chí, đồng chí Phùng Thị Phương Anh, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban chấp hành Công đoàn VINAPON: 05 đồng chí, đồng chí Đào Thu Hiền, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ban chấp hành Công đoàn HUD2: 05 đồng chí, đồng chí Lê Minh Phong, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

  

Ban chấp hành Công đoàn HUD1: 07 đồng chí, đồng chí Lương Công Tú, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Ban chấp hành Công đoàn Chi nhánh miền Bắc: 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Ban chấp hành Công đoàn JANA: 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn An Phú, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Ban chấp hành Công đoàn Ban quản lý HUDTOWER: 03 đồng chí, đồng chí Đỗ Huy Tân, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Ban chấp hành Công đoàn Ban quản lý dự án số 5: 03 đồng chí, đồng chí Lê Anh Tuấn, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Ban chấp hành Công đoàn HUD Nha Trang : 05 đồng chí, đồng chí Trần Anh Tài, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Ban chấp hành Công đoàn HUDCIC: 05 đồng chí, đồng chí Võ Thanh Quảng, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Ban chấp hành Công đoàn Ban quản lý dự án số 11: 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Ban chấp hành Công đoàn Khu vực Miên Nam: 05 đồng chí, đồng chí Ngô Văn Bằng, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Ban chấp hành Công đoàn HUDSAIGON: 03 đồng chí, đồng chí Đoàn Văn Thắng, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Ban chấp hành Công đoàn Ban quản lý dự án số 12: 03 đồng chí, đồng chí Trần Thế Trung, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Ban chấp hành Công đoàn Ban quản lý dự án số 1 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đồng chí Hồ Lưu Lan, Chủ tịch công đoàn chủ trì hội nghị

 

Ban chấp hành Công đoàn Ban quản lý dự án số 2: 05 đồng chí, đồng chí Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Ban chấp hành Công đoàn HUD4: 09 đồng chí, đồng chí Lê Văn Hưng, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Ban chấp hành Công đoàn HUDS: 09 đồng chí, đồng chí Thiều Hữu Hảo, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo: 13 đồng chí,